LOGO


Wybrane projekty znaków graficznych przygotowanych przez nasze studio.
klienci: Polska Feredecja Rynku Nieruchomości, Montazszkla.pl;
projekty własne

logo pfrn
projekt logo konkgresu PFRN
znak graficzny
logo Lovin
projekt logotypu e-bukiety
znak firmowy Dozbud