PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD KATALOGU


Opracowanie pełnej identyfikacji wizualnej i szaty graficznej XVII kongresu PFRN. Oprócz katalogu kongresowego w skład projektu weszły: logo, zaproszenie, roll-up, tablice, banery internetowe, ulotka i zajawka prasowa.
klient: Polska Federacja Rynku Nieruchomości

projekt graficzny katalogu
skład i przygotowanie do druku