KAMPANIA REKLAMOWA


Opracowanie graficzne kampanii reklamowej kursów kwalifikacyjnych dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (druk i internet).
klient: Polska Feredecja Rynku Nieruchomości

reklama prasowa
reklama internetowa
banner