FOTOMONTAŻ

Praca wykonana na konkurs HP. Liczba wykorzystanych zdjęć w fotomontażu: 11.
projekt własny

fotomontaż graficzny z 11 zdjęć